őrségi köszöntő őrség építészete őrség őrségi szálláshelyek kapcsolatŐrségi programok

Őrségi látnivalók

Őrségi Nemzeti Park

Őrségi gasztronómia
AZ ŐRSÉG

Az Őrség zömében Nyugat-Magyarországon, kisebb részben a szlovéniai Muravidéken található történeti és néprajzi tájegység.
Nevét onnan kapta, hogy a honfoglaló magyarok őrállókat telepítettek ide az ország nyugati kapujának védelmére. Innen a táj neve: Őrség.

Látnivalókban, természeti kincsekben, a történelmi múltat idéző, kulturális és szakrális értékekben gazdag tájegysége hazánknak.

Az őrségi falvak házai füzéresen helyezkednek el. Egy-egy kisebb házcsoport lazán vagy egyáltalán nem kapcsolódik következőhöz.
Ezeket a sajátságos házcsoportokat szereknek nevezzük.
Egy-egy szer csak néhány házból, ezek gazdasági épületeiből és udvaraiból áll, jellemzően a dombtetőkön, a védelmi szerepe miatt.
Neveiket eredetileg az ott élő családokról (pl. Baksaszer, Siskaszer), földrajzi helyzetükről (Keleti szer, Felsőszer), ritkábban valamilyen egyéb jellegzetességről (Templomszer) kapták. A kisebb községek 2–4, a nagyobbak 6–8 szerből álltak.

Az Őrség nevének önmagában is nagy a turisztikai vonzereje, azonban nemcsak a történeti, a néprajzi, vagy a statisztikai kistérség települései vannak egymásra utalva, hanem a környező térségek – Vendvidék, Hetés, Goričko - vele határos részei is gazdagítják a kínálatot.

A határ menti egykori elzártságnak jótékony hatását élvezhetjük napjainkban.
A kisgazdaságok egy része biogazdasággá alakult, az üresen maradt, majd felújított porták szálláshellyé, az ökoturizmus hívei élvezhetik a táj viszonylag zavartalan természeti értékeit, a megőrzött vagy rekonstruált kulturális, történeti és egyházi emlékeket.
A szelíd turizmus művelői bejárhatják ezt a változatos tájat gyalog, kerékpáron, lóháton, vagy akár fogaton is.

Az Őrség azonban nemcsak történeti, hanem néprajzi fogalom is. A közös vallás, hasonló szokások, építkezési mód és nem utolsósorban a kistájhoz való tartozás tudata tömöríti egységgé falvait.

A magyarországi őrségi falvak a következők: Bajánsenye, Felsőjánosfa, Felsőmarác, Hegyhátszentjakab, Hegyhátszentmárton, Ispánk, Ivánc, Kercaszomor, Kerkáskápolna, Kisrákos, Kondorfa, Magyarszombatfa, Nagyrákos, Őrimagyarósd, Őriszentpéter, Pankasz, Szaknyér, Szalafő, Szatta, Szőce, Velemér, Viszák.

Szlovéniában található őrségi magyar települések északról délre: Hodos, Kapornak, Domonkosfalva, Szerdahely, Pártosfalva, Kisfalu, Csekefalva és Szentlászló.