őrségi köszöntő őrség építészete őrség őrségi szálláshelyek kapcsolatŐrségi programok

Őrségi látnivalók

Őrségi Nemzeti Park

Őrségi gasztronómia
AZ ŐRSÉG NÉPI ÉPÍTÉSZETE

Az Őrség oly jellegzetes építészeti stílusát máig sok emlék őrzi. A házak hagyományos építőanyaga a 19. század közepéig a fa volt, az alapanyagot bőven szolgáltatták a települések közti végtelen erdők. A házakat egymásra fektetett gerendákból építették úgy, hogy azokat a sarkokban keresztvéges vagy fecskefarkú csapolással illesztették egymáshoz.
Ezeket a boronafalú házakat kívül-belül szalmatörekes sárral tapasztották, majd meszelték, illetve alul csak bekenték agyaggal vagy kormozott mésszel.
A tetőt zsúppal (rozsszalmával) fedték, amely az itt jellemző nehéz, savanyú, agyagos talajon is megtermett.
A házakat kisebb-nagyobb, úgynevezett belsőségi telkek vették körül, az elszórtan álló házak közé kiterjedt gyümölcsösöket ültettek, illetve réteket kaszáltak.

A hagyományos népi faépítészet legszebb példáit a Szalafő egyik szerén, a Pityerszeren létesített Falumúzeumban mutatják be.
A 19. század közepe felé kezdték el tömegesen beépíteni a helyben található, jó minőségű agyagból égetett téglákat, a tetők fedésére pedig a cserepet.
A téglaházak jellemző építészeti eleme a kiugró rövid előtornác, az un. kódisállás, ahol a vándorok, „kódisok” húzódhattak meg éjszakára vagy az eső elől.

A helyiségeket (szoba, konyha, kamra, ólak) eleinte egy vonalban helyezték el. A társasági élet központja a konyha volt — kezdetben füstöskonyha kemencével és főzőpadkával.
A füst csökkentésére alakították ki a mászókéményes tűzhelykombinátokat, amiket gyakran összekapcsoltak az ennek ereményeként úgyszintén a konyhából fűtött, szobai cserépkályhákkal.

Az L alaprajzú, un. „hajlított ház”- akban a gazdasági épületszárnyat (kamra, istálló, pajta) a lakóépület végében, arra merőlegesen helyezték el. A legjellemzőbb háztípus az un. „kerített ház”, ahol az udvart a lakó- és a gazdasági épületek U alakzata fogja közre, a negyedik oldalt pedig kerítés zárja le. Ez nem magyar sajátosság, északabbra az osztrákoknál is megtalálható.

A porták legszembetűnőbb épületei a nagy, külön álló szénatároló pajták, köztük a falazott téglapilléreken álló, deszkázott falú lábaspajták.

Az Őrség egyik legérdekesebb, csak erre a tájegységre jellemző épülete a kástu.
A kástu (régies nevén fölkástu) jellegzetes őrségi épület, amely egyszerre volt éléskamra és jószágélelem tárolására alkalmas építmény.
Több típusát használták. Legismertebb, egyben legritkább formája a módos telkeken álló emeletes kástu, aminek egyetlen autentikus példánya a szalafői Pityerszeren áll.